Stronie Śląskie – budynek dawnego dworca. Obecnie CETiK – Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury.

[Stan: 18.08.2012]