UTK bada „Połączenie w dobrej cenie”

Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne wobec spółki Przewozy Regionalne w sprawie stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów.

W dniu 3 lutego 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął wobec spółki Przewozy Regionalne postępowanie administracyjne, w sprawie stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, polegających na nieinformowaniu o warunkach najniższych opłat za przewóz (tj. naruszenie art. 8 ust. 1 w zw. z Załącznikiem II część I Rozporządzenia [WE] nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym).

Postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa UTK dotyczy promocyjnej oferty taryfowej „Połączenie w dobrej cenie”. Z dokonanych ustaleń wynika, że spółka Przewozy Regionalne dopuszcza się naruszeń postanowień taryfy „Połączenie w dobrej cenie”, albowiem uniemożliwia podróżnym nabycie tańszych biletów objętych tą ofertą w przypadku, gdy rozpoczynają oni podróż od stacji pośredniej, położonej na promocyjnym odcinku. Tymczasem, zgodnie z postanowieniami taryfy promocyjnej „Połączenie w dobrej cenie”, w takim przypadku pasażer powinien otrzymać bilet na całą relację, który będzie tańszy niż bilet wystawiony od stacji pośredniej. W praktyce zdarzają się więc sytuacje, w których pasażerowie podróżujący na krótszym odcinku, zmuszeni są do ponoszenia wyższych opłat niż ci, którzy podróż odbywają w całej, dłuższej relacji.

Ponadto, podróżni nie są informowani o możliwości nabycia biletów w korzystniejszych cenach, wynikających z oferty taryfowej „Połączenie w dobrej cenie”, choć obowiązek dotyczący informowania o warunkach najniższych opłat za przewóz wynika z przepisów Rozporządzenia 1371/2007. Ponieważ oferta „Połączenie w dobrej cenie” dotyczy różnych relacji w całym kraju, a tym samym zagrożone są interesy znacznej liczby pasażerów, interwencja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jest zasadna.

[Urząd Transportu Kolejowego]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *